Fast Hobbies
E-Pood
Kontakt
Kuidas tellida
Kaubamärgid
Foorum
Tootjad
Otsing
 
Eesti English
Minu soovid
Ostukorvi sisu
Ostukorvis on 0 toodet
Kaubagrupid
 
Blade Helikopterid
Klienditugi

Support
 
Uudised
nVision 7.2V 4200mAh NiMh Akupakk
 nVision 7.2V 4200mAh NiMh kupakk Tam...
€31.99
IMAGE_BUTTON_DETAILS
Lisan ostukorvi
Hetkel e-poes
Külastajaid hetkel e-poes: 52
Rekordarv külastajaid korraga e-poes: 141
2443449 külastajat alates: 01-02-2009

Tooteid kataloogis: 3645
Lehte vaadatud: 21289007
Informatsioon
Kontakt
Kuidas tellida
Kohaletoimetamine
Kasutamistingimused
Mudelismi foorum
Kasutamistingimused

 Üldtingimused

1. Üldtingimuse (edaspidi nimetatud Tingimused) ulatus ja kehtivus
1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna e-pood Fast Hobbies (edaspidi nimetatud e-pood) omanik OÜ RC Hobbies vahel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 OÜ RC Hobbies on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.fasthobbies.eu kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja OÜ RC Hobbies vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hind
2.1. e-poe hinnad kehtivad Tingimuste punktis 4.3. sätestatud arve tasumise tähtaja jooksul.
2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.3. Teie poolt ostetud toodete hinnale lisandub tasu transpordi eest, mille suurus on märgitud tellimuse vormistamisel.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile “Ostan!”.
3.2. Tellimuse vormistamiseks klikkige lingile „Edasi”. Teid suunatakse tellimuse kinnitamise leheküljele.
3.3. Tellimuse kinnitamiseks klikkige nupule „Kinnita tellimus”. Peale seda saadetakse Teile arve e-postiga.
3.4. Olge andmete sisestamisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arve järgi tasumisele kuuluva summa täies ulatuses laekumisest OÜ RC Hobbies arvelduskontole.

4. Toodete eest tasumine
4.1. Makse sooritamiseks klikkige tellimuse vormistamise leheküljel nupule „Kinnita tellimus”. Makse aluseks olev arve saadetakse Teile tellimuse kinnitusena e-postiga. Palume enne arve tasumist kontrollida, et arves sisalduvad andmed vastavad Teie tellimuses sisalduvale soovile.
4.2. Toodete eest saate tasuda:
1) internetipanga kaudu.
2) muul Teile sobival viisil (nt pangakontoris, makseautomaadiga).
3) PayPal'i kaudu.
4.3. Toodete eest esitatud arve tasumine toimub täies ulatuses 7 päeva jooksul arvates arve väljastamisest.
4.4. Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole arvel näidatud summat tasunud 7 päeva jooksul arvates arve väljastamisest.
4.5. Originaalarve toimetatakse Teile koos tellitud toodetega.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel määratud andmete alusel.
5.2. Tooted koos muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma kohale toote kirjelduses ja leheküljel "Kohaletoimetamine" määratud tähtaja jooksul.
5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest OÜ RC Hobbies ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti teel 3 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punkti 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.4.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.
5.4. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. OÜ RC Hobbies ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
6.1. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Teile ei sobi, on Teil õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada, saates OÜ RC Hobbies e-posti aadressile vastavasisuline teade koos arve numbri ja oma arvelduskonto numbriga.
6.2. Tellimuse tühistamisel punktis 4.4 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (sealhulgas postikulu, mis tasuti kauba kättesaamise eest) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4. sätestatud juhtudel.
6.3 Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).
6.4. Kui tagastatav toode ei ole kasutamata ja originaalpakendis koos kõigi kaasasolevate asjadega, on OÜ'l RC Hobbies õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab OÜ RC Hobbies Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud tasub ekspertiisi tellija, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
7.1. Seoses toodete olemusega puudub toodetel kasutusgarantii, v.a juhul, kui toote kirjelduses on märgitud käesolevas punktis nimetatust teisiti.
7.2. OÜ RC Hobbies ei vastuta:
1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.
3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke vastav teade OÜ RC Hobbies e-posti aadressil.
7.4. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. OÜ RC Hobbies vastutab Teie ees ja Teie vastutate OÜ RC Hobbies ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. OÜ RC Hobbies ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida OÜ RC Hobbies ei saanud mõjutada või mille saabumist OÜ RC Hobbies ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused
9.1. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. OÜ RC Hobbies ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele.
9.2. Soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist e-poe andmebaasist, saates OÜ RC Hobbies e-posti aadressile vastavasisuline teade.
9.3. Krüptitud andmesidekanal PayPal'iga tagab ostu sooritaja pangarekvisiitide turvalisuse, ka OÜ'l RC Hobbies puudub neile juurdepääs.
9.4. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.5. Teie ja OÜ RC Hobbies vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Pärnu Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
Jätkan
Copyright © 2017 Fast Hobbies
Powered by osCommerce